Rugklachten

 
 

Rugklachten kunnen van zelf weer over gaan, soms na een paar dagen, soms na een aantal weken. Zelf kan je er veel aan doen om rugklachten sneller te laten verdwijnen.
Deze website vertelt het verhaal over De Backstretcher, een van de beste methoden om van rugklachten af te komen.

 

Rugklachten & en Backstretcher

Rugklachten en de Backstretcher

Rugklachten?  Wat te doen:

Rugklachten, je kunt er zelf veel aan doen.

Mark van Straten, fysiotherapeut, over zijn ervaringen met de
BACKSTRETCHER, het beste hulpmiddel tegen rugklachten, in de periode 1996-2007


Rugklachten Interview
  1. 1.Lichtere belasting van de rug

2. Spieroefeningen

3 Op gezette tijden rust

4 Letten op lichaamshouding

5 Gebruiken van een Backstretcher

6 Raadpleeg een Arts

7 Probeer te ontspannen

Door R.S. Neeter, arts

Nadat de Backstretcher in 1995 zowel in Engeland als de Verenigde

Staten vooraanstaande prijzen had gewonnen als medische uitvinding

is de Backstretcher in 1995 in Nederland geïntroduceerd.


In navolging tot andere landen heeft het product ook in Nederland een
hoge vlucht genomen. Meer dan 2000 fysiotherapeuten gebruiken de Backstretcher
in hun behandelingsaanpak van mensen met chronische rugklachten.


Maar ook in de yogaschool, de ergotherapie, de manuele therapie, de
huisartspraktijk, en zelfs in de neurologie duikt de Backstretcher steeds
vaker op. Tijd om nog eens de feiten rondom dit rugplankje op een rijtje te
zetten met de fysiotherapeut van het eerste uur, Mark van Straten te Laren,
die in 1995 met groot succes de eerste patiënten met de Backstretcher behandeldeRugklachten Interview
RN:
Meneer van Straten, u bent de laatste jaren nogal eens in de krant en op 
de televisie geweest voor uw aanpak bij patiënten met een langdurig bestaande
rugklachten. Veel van die mensen waren al tijden in de Ziektewet en zelfs WAO. 

U gebruikt daarbij een hulpmiddel uit Engeland, de Backstretcher. Wat is de Backstretcher precies?

MVS
De Backstretcher is een houten oefenbankje dat wordt toegepast bij mensen met
langdurige rugklachten.Hoewel veel mensen met chronische rugklachten pijn 
ervaren onder in de rug (lumbale locatie), worden deze rugklachten vrijwel altijd veroorzaakt
door een houdings- en beweeglijkheidsprobleem van de hogere rug (thoracale locatie.
Het lijkt gek dat de hogere delen van de rug blijkbaar rugklachten veroorzaken onder
in de rug, maar dat is wel te verklaren doordat de thoracale wervelkolom min of meer
een massief geheel is door toedoen van de ribben.Hierdoor treden er hoog in de rug 
veel minder snel klachten op.
Door ons leefpatroon (zitten voor de computer, in de auto, voor de t.v. en door toedoen
van stress) verkeren we vele uren in een slechte lichaamshouding. We houden onze rug 
verkeerd en daarbij treedt altijd een verhoogde spanning van de rugspieren op, die tot 
doel heeft die slechte houding te corrigeren. Deze verhoogde spierspanning maakt de rug 
stijf en geeft de pijn- en rugklachten. De Backstretcher heeft als doel om de spieren langs de
thoracale wervelkolom te ontspannen, de houding te corrigeren en de wervelkolom weer
bewegelijk te maken.

RN:
Wat is het belang daarvan?

MvS:
De thoracale wervelkolom speelt de centrale rol in de totale bewegelijkheid van het lichaam.
Beperkingen in de functionaliteit van de thoracale wervelkolom heeft een directe negatieve
invloed op het functioneren van de lumbale wervelkolom, van de nek (cervicale wervelkolom)
en van de schoudergordel 

RN:
Kunt u dat wat verder uitleggen?

MvS:
Om goed te kunnen bewegen moet de thoracale wervelkolom minimaal 5 graden kunnen 
strekken. Als dit niet mogelijk is, dan zal de rest van de wervelkolom dit moeten 
compenseren. Hierdoor kunnen rugklachten ontstaan. Dit gebeurt in de meeste patiënten door hyperlordose van de cervicale en 
lumbale wervelkolom. Zo ontstaat er in de gehele rug een onnatuurlijke situatie, waarbij
hetene deel van de wervelkolom de beperking van het andere deel compenseert.
Deze compensatie gaat niet vanzelf. De lange rugspieren zorgen ervoor dat de wervelkolom
deze compenserende stand aanneemt. Die spieren staan dus constant onder spanning. 
Zo komt de patiënt in een vicieuze cirkel, waar hij vaak niet meer spontaan uit kan komen.
Gevolg: rugklachten. Deze cirkel moet doorbroken worden om verbetering teweeg te brengen. Met de Backstretcher
(natuurlijk in samenhang met andere (buikspier)oefeningen)
wil dat vaak lukken.

RN:
De Backstretcher ziet er wat Spartaans uit. Doet het zelf geen pijn om erop te liggen?
Juist bij mensen, die al last van hun rug hebben ……
MvS:
Nee, de knobbels drukken op de lange rugspieren en er is dus geen direct contact met de 
wervelkolom zelf. De eerste keer kan het liggen op de Backstretcher wat onwennig zijn en 
soms ook wat gevoelig omdat de knobbels juist in die gespannen spieren drukken. In dit 
opzicht in de werking van de Backstretcher goed te vergelijken met een soort drukpunt 
massage, waarbij door druk van de duimen de spieren worden losgemaakt. Dit kan de eerste 5
minuten ook wat onaangenaam zijn. Zodra de spieren ontspannen door de werking van de 
knobbels op de Backstretcher, dan vermindert ook die gevoeligheid.
RN: 
Wat zijn de indicaties voor het toepassen van de Backstretcher?
MvS: Bij de meeste mensen met chronische rugklachten zonder dat er een direct aanwijsbare
lichamelijke oorzaak is, zal de Backstretcher heel effectief kunnen zijn. Mijn ervaring 
leert, bij ongeveer 4 van de 5 patiënten. Zoals gezegd zie je bij die mensen heel vaak een
verkeerde houding. Je kunt ze daarom vaak gemakkelijk herkennen aan de navolgende kenmerken:

Stijve thoracale wervelkolom met versterkte kyfose.
Hypermobiele lumbale en cervicale wervelkolom met versterkte lordose.
Protractie van de schouders.
Neiging tot overstrekking van de knieën
RN:
U had het net over andere oefeningen. Wat bedoelt u precies?
MvS:
De Backstretcher alleen is meestal niet genoeg, vooral niet in het begin van de behandeling. 
De Backstretcher helpt de vicieuze cirkel te doorbreken waar de patiënt in zit. Door er 
dagelijks circa 15 minuten op te liggen doet de Backstretcher zijn werk en zorgt hij ervoor 
dat de patiënt weer tot een gezondere betere lichaamshouding houding kan komen. 
Deze houding moet de patiënt daarna dan wel kunnen vasthouden. Daar is een goede 
spierkracht voor nodig, vooral van de buikspieren. Het is daarom belangrijk ook een 
goed oefenprogramma te doen met nadruk op buikspier oefeningen te doen. 
Daarnaast is het natuurlijk aan te raden om aan de algehele conditie te werken.
RN:
Kun je zomaar gaan liggen op de Backstretcher?
MvS:
Dat is wat kort door de bocht, er zijn bepaalde richtlijnen. Die staan overigens ook helder 
op de bijsluiter van de Backstretcher. Je moet het gebruik over een aantal dagen opbouwen.
De wijze waarop kan de patiënt nalezen. Daarnaast is het van groot belang dat de patiënt 
ontspannen ligt. Hoe beter de ontspanning, des te beter het resultaat.
RN:
Moet je bloot op de Backstretcher liggen of moet er juist iets overheen?
MvS:
Nee, de patiënt moet zo op de Backstretcher gaan liggen. Hij kan daarbij de kleren
aanhouden. Wel is het aan te raden om een kussentje onder het hoofd te leggen. 
Ten eerste omdat het liggen met het hoofd op die knobbels niet aangenaam is, maar ook 
omdat andere de kans bestaat (vooral bij mensen met een hele stijve thoracale wervelkolom) 
dat de nek wordt overstrekt.
RN:
Op de plaatjes in de folder liggen de patiënten met opgetrokken knieën. Is dat toeval of is 
dat noodzakelijk?
MvS:
Dat is inderdaad sterk aan te raden, omdat daardoor de lumbale wervelkolom wat wordt 
afgevlakt en dat is gunstig in de totale aanpak.
RN:
Is er een bepaalde reden dat de Backstretcher iets kan wat de fysiotherapeut niet kan?
De Backstretcher combineert een drietal zaken: het masseert de lange rugspieren, het rekt
en mobiliseert de wervelkolom. Deze methoden worden ook veelvuldig in de fysiotherapie 
toegepast. Alleen wij zien de patiënt gemiddeld maar 1 keer per week en de Backstretcher
helpt om onze resultaten tussen de behandelingen door vast te houden en verder te verbeteren.
Mvs
De kracht van de Backstretcher is dus niet de nieuwe methode. Die methode is al zo oud als
de weg naar Rome, maar de Backstretcher combineert drie werkingen in een simpel rugplankje,
waarop patiënten zelf 10-15 minuten per dag aan hun rug werken door er alleen op te liggen.
Daar zit hem de kneep, vaak komt de patiënt thuis slecht tot oefenen, maar een kwartier
liggen (vaak tijdens het nieuws of Nova) dat lukt meestal wel. En dan lukt het vaak ook om
daarna nog wat spieroefeningen te doen. Ja, dat is de belangrijkste waarde van de Backstretcher.

Bijna 90% van mijn patiënten blijven de Backstretcher gebruiken. Misschien niet elke dag, 
maar wel zo vaak dat hun klachten daarmee weg blijven. De Backstretcher helpt eigenlijk 
mijn behandelingsresultaat als fysiotherapeut te verbeteren.
RN:
Zijn er situaties waarin de Backstretcher niet kunt gebruiken?
MvS:
Er zijn eigenlijk geen harde contra-indicaties voor de Backstretcher om dat er sprake is van 
een natuurlijke werking: het eigen lichaamsgewicht zorgt ervoor dat de lange rugspieren
geleidelijk in 10-15 minuten ontspannen en de bewegelijkheid van de wervelkolom verbeterd.
Maar ik zou terughoudend zijn bij acute rugklachten en bij een actieve hernia en bij de ziekte
van Bechterew.
RN:
De Backstretcher wordt ook door nogal wat andere medici en paramedici toepast. Heeft u 
daar een bepaalde mening over?
MvS:
Ik denk dat de huisarts, de manueel therapeut en de neuroloog de Backstretcher met 
dezelfde uitgangspunten en verwachtingen inzetten als ik. Bij de ergotherapeut kan ik mij
voorstellen, dat die vooral geïnteresseerd is in de houdingsverbetering die je met de 
Backstretcher kunt krijgen, waardoor je rugklachten kunt voorkomen.
RN:
Ik heb ook van Help Medical begrepen, dat er verschillende bedrijven zijn, die een
Backstretcher beschikbaar stellen aan hun personeel om bijvoorbeeld tussen de middag even op te liggen. Gebruik in de yogaschool is heel logisch. Liggen op de Backstretcher geeft een ontspanning van de rugspieren. Die ontspannende werking kan een sterke bijdrage leveren aaneen aantal yoga oefeningen. Het is wel aardig om te weten, dat in Japan, waar inmiddels bijna een kwart miljoen Backstretchers zijn verkocht, 
dat meer dan de helft wordt toegepast als “stressbestrijder” en bij yoga.
Rugklachten en stress verhouden zich tot eklaar op verschillende manieren.